[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Re: Błąd przy botowaniu

From: Rafał Bieleniewicz <bielen2k@wp.pl>
Date: Mon Mar 24 2003 - 13:25:06 CET
[slacklist] Re: [slacklist] Re: Błąd przy botowaniu

PR> Ja to robię tak :
PR> mc
PR> cd /etc/rc.d
PR> F7
PR> szukaj ...
PR> z zawartością: "i tu wpisuję, co =

PR> poza tym zobacz, jaki rzeczywiście moduł = masz załadowany (może 2 ??)
PR> lsmod

PR> patt


mam zaladowany 8139too      = 1


--
Pozdrawiam,
Rafał = Bieleniewicz          &= nbsp;           &n= bsp;     mailto:bielen2k@wp.pl

Received on Sat Feb 21 03:36:31 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014