[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Numlock

From: Gray <gray@toya.net.pl>
Date: Mon Mar 24 2003 - 11:23:49 CET
[slacklist] Re: Numlock

From: Rafał Bieleniewicz = <bielen2k@wp.pl>
To: Linux Academy <la-forum@amsnet.pl>, Linux = Wrocław <wlug@diament.ists.pwr.wroc.pl>, Slacklist = <slacklist@slackware.com.pl>

Date: Monday, March 24, 2003, 11:16:07 AM
Subject: [slacklist] Numlock

> Do rc.local wpisałem taki skrypt:

> echo "Wlaczam NumLock..."
> for i in 1 2 3 4 5 6;
> do /usr/bin/setleds +num < /dev/tty ${i} > = /dev/null done

> Co tu brakuje? Wyskakuje taki komunikat:
> ./rc.local: line 15: syntax error: unexpected =

brakuje entera pomiędzy 'null' a 'done' imho.

gray

Received on Sat Feb 21 03:36:31 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014