[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Postfix

From: Luko <odbytorus@dziewicza.internetdsl.pl>
Date: Mon Apr 07 2003 - 16:08:07 CEST
[slacklist] Postfix

Witam czym mzoe byc spowodowany taki blad (podawany = przez
outlook`a):

Wystąpił problem przy logowaniu się do Twojego = serwera
pocztowego. Twoje hasło zostało odrzucone. = Konto:
'serwer.dziewicza.vitnet.pl', Serwer:
'serwer.dziewicza.vitnet.pl', Protokół: POP3, = Odpowiedź
serwera: '-ERR Authentication failed (bad = password?)', Port:
110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: = 0x800CCC90,
Numer błędu: 0x800CCC92

a w logach serwerka
Apr  7 15:14:58 serwer popa3d[3227]: = Authentication failed
for root

Received on Sat Feb 21 03:36:19 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014