[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: rolka

From: <iceclimber@tlen.pl>
Date: Mon Apr 07 2003 - 15:43:34 CEST
[slacklist] Re: rolka

Jak sprawic zeby rolki w myszce dzialaly by Krzysztof = Woyke

W prosty sposob mozemy sprawic zeby rolki w naszej = myszce dzialaly. Sprowadza sie to do
edycji 2 plikow /etc/X11/XF86Config i (w przypadku = gdy korzystamy z gpm) /etc/rc.d/rc.gpm.

Omowie to na przykladzie myszki na PS/2 i z dwiema = rolkami.

* Edycja pliku XF86Config

W sekcji "InputDevice" zmieniamy protokol na = IMPS/2 , device na /dev/psaux (lub na /dev/mouse
jesli jest to dowiazanie symboliczne do /dev/psaux) = oraz dopisujemy:

Option "ZAXisMapping" "4 5"

* Edycja pliku rc.gpm

Jesli nasza myszka wariuje pod X-ami to musimy = wyedytowac ten plik. Po prostu nalezy zmienic
protokol naszej myszki na imps2, czyli moze to = wygladac w ten sposob:

gpm -m /dev/mouse -t imps2

Po edycji tych plikow rolki w naszej myszce powinny =


Received on Sat Feb 21 03:36:19 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014