[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Odp: Virtual Hosty w apache

From: Przemysław Śmiały <xtc1@poczta.onet.pl>
Date: Mon Apr 07 2003 - 16:35:23 CEST
[slacklist] Re: Odp: Virtual Hosty w apache

no dobrze, a jak w takim razie wygląda konfiguracja = podstawowa ( bez
Vhostów)? Zostawić tak jak jest do tej pory ( =
czy trzeba coś przerobić?

> bo musisz zrobic 2 vhosty
> Jeden do domeny glownej
> a drugi dla drugiej domeny :)
>
> Pozdrawiam fl3xy
>
> >
> > Kto się bawił w Virtual Hosty w apaczu? =
> błąd?
> >
> > założyłem dwie domeny na mój IP w = apaczu dodałem regółki:
> > NameVirtualHost MÓJ IP
> > <VirtualHost MÓJ IP>
> >     ServerAdmin = ja@domena.pl
> >     DocumentRoot = /home/strona
> >     ServerName =
> >     ServerAlias =
> > </VirtualHost>
> > Efekt jest taki że zamiast strony = zdefiniowanej w apaczu jako główna
> (domena.pl) włazi strona z Virtual Hosta =
> > domena-druga.pl, po wpisaniu = www.domena-druga.pl też włazi druga. Tak
> jakby podstawowa konfiguracja się = wykładała. O co tutaj chodzi?
> >


Received on Sat Feb 21 03:36:19 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014