[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: aktualizacja czasu przez ntp

From: darvark <darvark_malpka_poczta.onet.pl>
Date: Thu Mar 30 2006 - 07:16:43 CEST

> U mnie działał bez problemów.
>
> Mój ntp.conf
> ----POCZĄTEK----
> interface eth0
> server 127.127.1.0
> fudge 127.127.1.0 stratum 10
> driftfile /etc/ntp/drift
> authenticate no
> restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
> ----KONIEC----
>
> Mój drift
> ----POCZĄTEK----
> 0.000
> ----KONIEC----
>
> To jest sama konfiguracja serwera, serwer odpala się komendą ntpd
> Przy tej konfiguracji serwer sam nie będzie się z niczym synchronizował,
> będzie tylko serwerem czasu dla swoich klientów. I teraz aby twój serwer
> również się synchronizował z jakimś innym serwerem czasu dodaj sobie do
> /etc/cron.diaily plik o nazwie synch_time z chmod 755
> Oczywiście nazwa pliku może być dowolna :)
> ----POCZĄTEK----
> /usr/sbin/ntpdate -u 18.72.0.3 && /sbin/hwclock --systohc
> ----KONIEC----
>
> Teraz codziennie około 4 nad ranem czas w twoim serwerze będzie się
> synchronizował z jakimś amerykańskim serwerem czasu. To by było na tyle.
> Jak odpalisz ntpdate bez parametru -u przy jednocześnie włączonym ntpd
> to nie będzie się chciał zsynchronizować w ten sposób z innym serwerem.
>
>
no i po zrobieniu tak jak radezisz nadal mam ten sam komunikat o bledze:

"bash-3.1# ntpdate -u 18.72.0.3 && /sbin/hwclock --systohc
30 Mar 07:15:03 ntpdate[4710]: no server suitable for synchronization found"

mimo ze mam wylaczone ntpd..
Received on Thu Mar 30 07:17:46 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014