[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: DHCPd

From: SzAmO <a920_malpka_o2.pl>
Date: Tue Feb 21 2006 - 20:08:47 CET

Dnia 09:09:37--21.02.2006 , Mateusz Potrykus napisal(a):
> Kiedyś pisałem w podobnej sprawie, lecz nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Pytanie kieruję do administratorów sieci lokalnych, którzy udostępniają przez nie Internet. Struktura mojej sieci jest oparta w taki sposób, iż część komputerów połączona jest przewodowo kablami, a cześć bezprzewodowo (Wireless LAN). Posiadam jeden komputer, działający jako serwer DHCP. Chciałbym, aby komputery połączone siecią przewodową otrzymały stały adres IP zaczynający się na 192.168.1.x, zaś komputery
> połączone poprzez WLAN adresy IP (też stałe) 192.168.2.x. Dla obu podsieci maska wyglądałabyu następująco: 255.255.255.0 - spowodowałyby to, iż komputery z 192.168.1.x nie widziałyby się w sieci z komputerami 192.168.2.x i na odwrót. W ten sposób odciążyłbym nieco sieć. Czy jest możliwosć skonfigurowania w taki sposób dhcpd, czy do takiej konfiguracji potrzebowałbym dodatkowego sprzętu? Google nic nie mówi na ten temat. Bardzo proszę o pomoc, mile widziane są jakieś przykładowe conf'y dhcpd.
> System: Slackware 10.2, dhcpd dołączony do ISO z systemem.

Jedynym rozwiazaniem jest wpisanie kazdego kompa do pliku dhcpd.conf i
przydzielenie do MAC-a konkretny IP.

tutaj przyklad pliku dhcpd.conf..

shared-network LMS {
        
        #hosty po kablu..

        subnet 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0 {
                default-lease-time 3600;
                max-lease-time 3600;
                range 10.1.2.2 10.1.2.2;
                option subnet-mask 255.255.255.0;
                option routers 10.1.2.1;
                option domain-name-servers 10.1.2.1;
                option domain-name "foo.bar";

                host USER1_LAN { # ID: 114
                        hardware ethernet 00:54:ba:31:db:cc;
                        fixed-address 10.1.2.10;
                }
                
                host USER2_LAN { # ID: 114
                        hardware ethernet 00:53:ba:31:db:cc;
                        fixed-address 10.1.2.11;
                }

        }

        #hosty po WLAN
        
        subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {
                default-lease-time 3600;
                max-lease-time 3600;
                range 10.1.1.2 10.1.1.2;
                option subnet-mask 255.255.255.0;
                option routers 10.1.1.1;
                option domain-name-servers 10.1.1.1;
                option domain-name "foo.bar";
                
                
                host USER1_WLAN {
                        hardware ethernet 00:52:ba:31:db:cc;
                        fixed-address 10.1.1.10;
                }

                host USER2_WLAN {
                        hardware ethernet 00:51:ba:31:db:cc;
                        fixed-address 10.1.1.11;
                }
}

do karty sieciowej na serwerze przypisujesz dwa IP..
i wioo :D

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Tue Feb 21 20:09:03 2006
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014