[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Aktualizacja php

From: Danger <danger_malpka_ddos.zapto.org>
Date: Tue Feb 14 2006 - 23:58:10 CET

Dawid Bobryk napisał(a):
> Witam, czy może ktoś aktualizował php do wersji current(z 9 lutego,
> pakiet 4.4.2-i486-1)? Jeśli tak to czy może wystąpiły podobne problemy
> braku niektórych bibliotek przy starcie apache, potrzebnych dla php(po
> aktualizacji)?
>
> Dawid
>
Aktualizowałem apache i php. Trzeba doinstalować kilka pakietów.
Received on Tue Feb 14 23:58:33 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014