[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Aktualizacja php

From: Dawid Bobryk <dawid_malpka_bialystok.edu.pl>
Date: Tue Feb 14 2006 - 14:38:24 CET

Witam, czy może ktoś aktualizował php do wersji current(z 9 lutego,
pakiet 4.4.2-i486-1)? Jeśli tak to czy może wystąpiły podobne problemy
braku niektórych bibliotek przy starcie apache, potrzebnych dla php(po
aktualizacji)?

Dawid
Received on Tue Feb 14 14:36:12 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014