[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
RE: wykrywanie podzialu lacza

From: Dr_M <dr.m_malpka_poczta.fm>
Date: Tue Dec 13 2005 - 22:46:13 CET

Witam!!
>jasne, jest wiele takich osob... ale 3 gg na roznych OS'ach??
podejrzane..
A poczekaj co to się dziać będzie jak do mikroprocesorów dojdzie
wirtualizacja! Wtedy dopiero będzie ciekawie! Każdego kto jej będzie
używał uznasz za podejrzanego? Bo z jednego IP wychodzą paczki z
nagłówkami informujące o różnych OS'ach.
A poza tym, zgodnie z prawem polskim zbieranie oraz przetwarzanie i
wykorzystywanie danych odbywa się tutaj (w wypadku sniffingu)
bezprawnie. Więc jeśli będziesz chciał wykorzystać w ten sposób uzyskane
dane (sniffing) przeciwko klientowi naruszasz prawo.
Wyobraź sobie sytuację: z tak zebranymi danymi idziesz do klienta i
mówisz mu że dzieli pan łącze co jest niezgodne z regulaminem. Klient
wie (jeśli jest ciutke zorientowany w temacie) że zebrałeś dane
nielegalnie i Ciebie pozywa do sądu o naruszanie jego prawa do
prywatności oraz za zbieranie i przetwarzanie nielegalnie zebranych
danych. Leżysz - tutaj rację ma klient. Sniffing jest forma podsłuchu
którego zastosowanie jest ograniczone dla przypadków ściśle ujętych
prawem i jest przywilejem odpowiednich organów.
By nie rozwodzić się za długo, była dość obszerna dyskusja na ten i
zbliżony temat na KLUG'u (Koszalin Linux User Group) gdzie w temacie
brali udział zadnimi lokalnej sieci MAN i nie tylko. Polecam gorąco. I
ciutke prawa telekomunikacyjnego też ;).
Serdecznie pozdrawiam
Marcin

----------------------------------------------------------------------
Zobacz finalistki Miss World!!! >>> http://link.interia.pl/f18e8
Received on Tue Dec 13 23:23:32 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014