[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
dhcpd...

From: Mateusz Potrykus <netcomp_malpka_wp.pl>
Date: Wed May 11 2005 - 18:02:56 CEST

Witam.

Pisałem na slackliste wcześniej o dhcpd... Google nic nie powiedziała, a jednak zacząłem sam powoli główkować i doszedłem do pewnego wniosku. Niestety w chwili obecnej nie mam komputera, aby sprawdzić to co zrobiłem. Niżej przedstawiam mój cfg (część, obciełem linie userów :P).

# dhcpd.conf
#
# Configuration file for ISC dhcpd (see 'man dhcpd.conf')
#

#########################################################
# OGOLNE #
#########################################################

option domain-name "jakas_domena";
option domain-name-servers 192.168.1.1;
ddns-update-style ad-hoc;
default-lease-time 21600;
max-lease-time 86400;

#########################################################
# SUBNETY #
#########################################################

subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.3.2 192.168.3.254;
option routers 192.168.1.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
}

########################################################
# LINIE USEROW #
########################################################

host alpha {
hardware ethernet 00:30:4F:19:33:62;
fixed-address 192.168.1.2;
option broadcast-address 192.168.1.255;
}

host bravo {
hardware ethernet 00:C0:9F:76:CB:F9;
fixed-address 192.168.1.3;
option broadcast-address 192.168.1.255;
}

#######################################################
# KONIEC CONFIGU #
#######################################################

A więc, żeby jeszcze działało udostępnienie połączenia internetowego (routing) trzeba wpisać 'iptables -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE -t nat', wtedy zostanie uruchomiony routing na podsieć 192.168.1.0/24 (czyli wszystkie te komputerki, którem dostały adres IP stały, do MAC'a karty). Jeżeli przypisuje dynamiczny adres z podsiecią 192.168.3.0/24 innym komputerom to w takim razie nie będą one routingowane przez iptbles. Do eth1 (LAN) przypisałem dwa adresy: 192.168.1.1 i 192.168.3.1. DHCPd odpaliło. Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenie co do tego lub pytania?

Pozdrawiam.

----------------------------------------------------
Weź udział w konkursie i zdobądź niebiańskie nagrody!
Konkurs "Królestwa Niebieskiego" w serwisie Film.wp.pl - kliknij:
http://klik.wp.pl/?adr=www.film.wp.pl%2Fkonkurs.html%3Fid%3D91&sid=377
Received on Wed May 11 18:10:19 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014