[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
(brak tematu)

From: Mateusz Potrykus <netcomp_malpka_wp.pl>
Date: Tue May 10 2005 - 20:01:38 CEST

Witam.

Może najpierw przedstawię wersję slacka - 10.0.
Mam taki problem. Wiem, że można zrbić coś takiego w dhcp...
Przechodzę do sprawy. Mam małą sieć osiedlową. Stałym komputerom przypisałem ip z sieci 192.168.1.0/24, niestety niektórzy podłączają swoje drugie lub inne komputery do tej sieci i DHCPd przypisuje im adres z tej właśnie sieci (192.168.1.0). Jak zrobić w dhcpd.conf, żeby DHCPd przypisywało adresy z sieci 192.168.1.0, a dynamicznie przypisywało z sieci 192.168.2.0? Komendą 'iptables -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE -t nat uruchamiam routing na sieć 192.168.1.0/24. Pomocy!

P.S. Chcę to postawić na jednej maszynie. Na chłopski rozum chodzi mi o to, żeby komputery, które są na stałe do tej sieci podłączone otrzymywały swoje stałe IP, na które udostępniony jest internet. Natomist te, które się 'nielegalnie' podłączają otrzymywały ip dynamiczne z inną podsiecią (192.168.2.0/24), na które internet nie jest udostępniony). Sprawdzałem na google - nic nie ma...

Pozdrawiam.

----------------------------------------------------
VII edycja konkursu Marketingu Bezpośredniego "Boomerang"
Zgłaszaj swoje prace od 25.04 do 20.05.2005 - Szczegóły na stronie:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fbo.html&sid=375
Received on Tue May 10 20:04:04 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014