[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: konsola i root

From: SzAmO <szamo_malpka_unimedia.pl>
Date: Mon Apr 25 2005 - 21:43:43 CEST

Dnia 21:34:25--25.04.2005 , Patryk Biela napisal(a):
> sproboj tak na konsoli roota
> # export DISPLAY=localhost:0.0

albo:

opera -display localhost:0

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Mon Apr 25 21:43:55 2005
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014