[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: konsola i root

From: Patryk Biela <patrykx_malpka_poczta.onet.pl>
Date: Mon Apr 25 2005 - 21:34:25 CEST

Dnia poniedziałek, 25 kwietnia 2005 21:11, Łukasz napisał:
> user musze odpalić konsolę przejśc na roota obojętnie czy przez su czy su
> - i odpalić Operę spod roota. Zawsze taki manewr udawał się i nie
> ==========================================================
> root@hall9000:/home/luk# opera
> Xlib: connection to ":0.0" refused by server
> Xlib: No protocol specified
>
> opera: cannot connect to X server :0.0
> root@hall9000:/home/luk#
> =========================================================
logujesz sie z konsoli czy uzywasz kdm-a ?

sproboj tak na konsoli roota
# export DISPLAY=localhost:0.0

-- 
Patryk Biela
Received on Mon Apr 25 21:38:06 2005
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014