[ SlackList ] [ WkikiSlack ]




Re: Re: internet nie działa

From: Grabek <grabek07_malpka_tlen.pl>
Date: Tue Apr 12 2005 - 00:22:54 CEST

On Sunday 10 of April 2005 23:37, Łukasz wrote:
> pingi dochodzą? DNS poprawnie wpisany? nie działa wogóle sieć czy tylko
> www?
podejrzewam ze nie wpisal dnsow do resolva :)
najpierw sprawdz komenda "ifconfig" czy masz podniesiony interfejs
jesli jest to sprawdz koemenda "route" czy masz wybrana droge routowania

jesli to wszystko jest to sprawdz pingiem czy 212.77.100.101 czyli www.wp.pl
odpowiada
komenda "ping 212.77.100.101"
jesli pingi dochodza to
zrob
echo "nameserver 194.204.152.34">> /etc/resolv.conf
a powinno zadzialac ponazwach kanonicznych ;)

Grabek
Received on Tue Apr 12 00:27:14 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014