[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Przekierowanie we/wy na konsole

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Sun Mar 20 2005 - 16:52:34 CET

Witam

Małe streszczenie:
Stoi sobie komputer, na nim działa serwer pewnej gry, który udostępnia
'konsolę' (innymi słowy nie jest to demon ;) ) ale że startuje wraz z
systemem wyjście ma przekierowane do /dev/null i pracuje sobie w tle.

Koncepcja:
Przekierować wyjście i wejście na jakieś urządzenie (może pty ? może
jakiś 'pipe'), dalej istnieje sobie jakieś konto (user) - loguje się
przez ssh i "jestem" na konsoli tego serwera (bardzo fajna rzecz - do
wykorzystania w podobnie działających programach które z natury rzeczy
są 'interaktywne').

Problem:
JTZ :)
Zakładam że trzeba przekierować we/wy na konsole (jak?), potem mam
nadzieję że wystarczy jako powłokę (dla danego usera) wybrać tą właśnie
konsolę - tylko czy to wystarczy?
Received on Sun Mar 20 20:03:55 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014