[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: proxy

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Fri Dec 31 2004 - 20:10:59 CET

no więc teraz domyśliłem się o co chodzi . Trzeba było napisać że
szystko masz na jednej maszynie. Ja myślałem według innych kategorii.

          Lan
         /
        /
router
        \
         \
       Serwer proxy

Pisałem już tu nie raz , router to nie serwer serwer to nie router:)
Received on Fri Dec 31 20:11:22 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014