[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
iproute2

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Thu Oct 28 2004 - 16:26:25 CEST

Witam. Chcialem zapytać czy dystrybucyjnej paczki iproute2 można użyć do
HTB czy trzeba ściągnąć źródła i patchować .Pozdrawiam
Received on Thu Oct 28 16:27:38 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014