[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: syslog dla innego systemu

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Mon Oct 25 2004 - 18:39:37 CEST

Użytkownik Lukasz Gumula (druid) napisał:

>> nio tak dla unixowego , ale jak narazie nie znalazłem żadnego info
>> jak to uruchomić.
>
>
> Jak kazdy inny program, sciagasz, make`ujesz, zamieniasz na paczke i
> instalujesz, wsio.
>
>
>
>
chodzi o to żeby mój linux przyjmował logi od innego unixa
Received on Mon Oct 25 18:40:35 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014