[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: syslog dla innego systemu

From: Lukasz Gumula (druid) <lukasz_gumula_malpka_op.pl>
Date: Mon Oct 25 2004 - 17:32:20 CEST

> nio tak dla unixowego , ale jak narazie nie znalazłem żadnego info jak to
> uruchomić.

Jak kazdy inny program, sciagasz, make`ujesz, zamieniasz na paczke i
instalujesz, wsio.
Received on Mon Oct 25 17:33:51 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014