[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
szybki beckup

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Thu Sep 16 2004 - 17:24:44 CEST

Tak się zastanawiam , czy metodą "cp -opcje" można sobie w prosty
sposób zarchiwizować system ?
Received on Thu Sep 16 17:27:04 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014