[ SlackList ] [ WkikiSlack ]




Re: squid

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Wed Sep 15 2004 - 15:15:17 CEST

>
>
>
>zgoda.. ale nie wedruje na interfejs eth1 tylko jest kierowany na
>interfejs lokalny.. a przypominam regulka ktora powoduje ze squid zaczyna
>dzialac dotyczy interfejsu eth1..
>
>SzAmO
>
>
>
Nie wiem jak działa redirect, a konkretnie jaka jest relacja między
localhost a interfejsem wejściowym w tym wypadku...
Received on Wed Sep 15 15:09:57 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014