[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: squid

From: Corvin <corvin.dun_malpka_wp.pl>
Date: Wed Sep 15 2004 - 11:41:06 CEST

Dnia środa, 15 września 2004 10:45, SzAmO napisał:
> Panowie.. mam squida jak transparent proxy... port 8080
>
> robie sobie tak:

>
> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -s 192.168.3.12 \
> -j REDIRECT --to-ports 8080
> iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

IMHO REDIRECT będzie Ci dział tylko z hosta 192.168.3.12

Pozdr,
C.
Received on Wed Sep 15 11:40:15 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014