[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
squid

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Wed Sep 15 2004 - 10:45:48 CEST

Panowie.. mam squida jak transparent proxy... port 8080

robie sobie tak:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -s 192.168.3.12 \
        -j REDIRECT --to-ports 8080
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

i dlaczego zaczyna dzialac dopiero jak dodam dodatkowo:

iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

Z tego co wyczytalem to ten REDIRECT kieruje pakiety na 127.0.0.1 czyli
lokalnie.. no i powinno dzialac..
Ale to niestety zaczyna dzialac dopiero jak otworze port 8080 na
interfejsie do ktorego podlaczeni sa userzy.
Why??

tcpdump zarowno na eth1 jak i na kompie u klienta pokazuje ze docelowym
portem jest 80.. wiec tu jest OK.

Any sugestions??

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Wed Sep 15 10:46:58 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014