[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Montowanie partycji NTFS z poziomu user'a

From: Radosław Czyżewski <morgor_malpka_wp.pl>
Date: Mon Jul 19 2004 - 19:21:29 CEST

W fstab'ie mam następujące linijki:
/dev/hda1 /mnt/ntfs-c ntfs user,ro,iocharset=iso8859-2 1 0
/dev/hdd1 /mnt/ntfs-d ntfs user,ro,iocharset=iso8859-2 1 0

w /mnt/
     4 drwxr-xr-x 2 root root 48 2004-07-17 07:34 ntfs-c
     5 drwxr-xr-x 2 root root 48 2004-07-17 07:34 ntfs-d

po zamontowaniu (z poziomu grupy users) robi się:
     5 dr-x------ 1 root root 274432 2004-07-17 20:08 ntfs-c
     5 dr-x------ 1 root root 36864 2004-07-17 20:08 ntfs-d

Problem jest taki iż nie mogę z poziomu grupy users przeglądać part
ycji
NTFS. Dzieje się tak też kiedy w opcjach zamiast user wstawiam users.
Pytanie brzmi co zrobić aby grupa users mogła przeglądać partycje N
TFS?
Received on Mon Jul 19 19:21:20 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014