[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Problemy z 10...

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Mon Jul 05 2004 - 23:21:38 CEST

Dnia 23:19:10--05.07.2004 , Rafał Jeżak napisal(a):
> >A tak na marginesie... wterm jest chyba lepszy :)
> Eterm jeszcze lepszy :)

P.O.P.I.E.R.A.M. :D

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Mon Jul 5 23:23:55 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014