[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Statsytli Lstat pod dynamicznym łaczem

From: czester11 <czester11_malpka_poczta.onet.pl>
Date: Thu Jul 01 2004 - 09:19:12 CEST

Witam
Niedawno przesiadłem sie z SDI na neo.
 Jak wiadomo Dsi ma stały Adres IP a neo dynsmiczny
Czy moze ktos wykombinował skrypt który liczy w statystykach Lstat
http://lstat.sourceforge.net/ ruch komów
Przykładowy skrypt na stały ip czyli na łącze SDI wyglada tak

#!/bin/sh
IPTABLES=/sbin/iptables
#local adresses
LOCALNET=192.168.0.0/24
#external IP address
EXT_IP=217.96.156.181 # Tu jest wpisany IP sdi
EXT_INTERFACE=ppp0
INT_IP=192.168.0.1
INT_INTERFACE=eth0

#IP hosts to monitor
HOST1=192.168.0.2
HOST2=192.168.0.3
HOST3=192.168.0.4
#set masq for outgoing packets (may require load some modules)
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_INTERFACE -j SNAT --to-source
$EXT_IP

#create chain for statistic
$IPTABLES -N lstat
#add rules for host1
$IPTABLES -A lstat -i $INT_INTERFACE -s $HOST1 -j ACCEPT
$IPTABLES -A lstat -m state --state ESTABLISHED,RELATED -d $HOST1 -j ACCEPT
#add rules for host2
$IPTABLES -A lstat -i $INT_INTERFACE -s $HOST2 -j ACCEPT
$IPTABLES -A lstat -m state --state ESTABLISHED,RELATED -d $HOST2 -j ACCEPT
#add rules for host3
$IPTABLES -A lstat -i $INT_INTERFACE -s $HOST3 -j ACCEPT
$IPTABLES -A lstat -m state --state ESTABLISHED,RELATED -d $HOST3 -j ACCEPT

#set rules for forward
#first try statistic chains
$IPTABLES -A FORWARD -j lstat
#for others hosts
$IPTABLES -A FORWARD -i $INT_INTERFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#default DROP packets
$IPTABLES -P FORWARD DROP

Robiłem juz wiele przeróbektego skryptu i nie liczy mi ruchu pod dynamicznym
Ip
Mozke tos wie jak to zrobic
Z góry dzikeuje
Czester
Received on Thu Jul 1 09:19:52 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014