[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
nie mam www :(

From: Corvin <corvin.dun_malpka_wp.pl>
Date: Tue Jun 08 2004 - 10:43:44 CEST

Witajcie,

Wczoraj zrobiłem update do currenta tzn. mam paczki z poniedziałku sta
ła
się dziwna rzecz nie moge korzystać z przeglądarek w większości w
yskakuje
okienko podobne do connection was refused ...... i tyczy się to wszystkic
h
przeglądarek.

Już nie wiem skończyły mi się pomysły :( czy to może coś mie
ć wspólnego z
gonfd? )

--
Pozdrawiam,
Corvin
e-mail: corvin.dun@wp.pl
Forum Slackware Linux: www.slackware-forum.one.pl
Received on Tue Jun 8 10:40:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014