[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
KDE 3.2.2

From: SławomirJach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Mon Jun 07 2004 - 17:33:14 CEST

Cze¶ć. Po pojawieniu się kde 3.2 natychmiast ¶ci±gnołem sobie paczki z
KDE.org, jkai¶ czas temu wyszło 3.3.2 ale dla slackware paczek nie ma . A
może oczym¶ nie wiem ?
Received on Mon Jun 7 17:34:20 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014