[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: problem z zabiciem procesu

From: Przemysław Majewski <przemmaj_malpka_olsztyn.linuxsecurity.pl>
Date: Wed Jun 02 2004 - 13:45:01 CEST

On Tue, 1 Jun 2004, Grabek wrote:

> On Tuesday 01 of June 2004 20:53, you wrote:
> > Dnia wto 1. czerwca 2004 20:37, SzAmO napisał::
> > > > i dalej sie nie chca zabic :(
> > >
> > > no to wlasnie wychodowales sobie tzw. zombie :P
> >
> > No to tak jak mówilem zabij proces rodzica
> no to znajdz go ;)
> oot@saratoga:~/.1www/instalki/release# ps ax
> PID TTY STAT TIME COMMAND
> 1 ? S 0:06 init [3]
> 2 ? SW 0:02 [keventd]
> 3 ? SWN 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
> 4 ? SW 16:56 [kswapd]
> 5 ? SW 0:00 [bdflush]
> 6 ? SW 0:57 [kupdated]
> 7 ? SW< 0:00 [mdrecoveryd]
> 8 ? SW 0:00 [kreiserfsd]
> 19 ? SW 0:02 [kjournald]
> 163 ? SW 0:00 [eth0]
> 195 ? SW 0:00 [khubd]
> 555 ? S 0:34 /usr/sbin/syslogd
> 558 ? S 0:18 /usr/sbin/klogd -c 3 -x
> 561 ? S 0:00 /usr/sbin/inetd
> 564 ? S 0:04 /usr/sbin/sshd
> 574 ? S 0:00 /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
> 585 ? S 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=3D/var/li
> b/
> mysql --pid-file=3D/var/run/mysql/mys
> 632 ? SW 0:00 [eth1]
> 634 ? SW 0:00 [eth2]
> 659 ? S 0:55 nmbd -D
> 661 ? S 0:07 smbd -D
> 748 ? S 16:14 /usr/local/sbin/ipfm
> 751 ? S 0:04 /usr/sbin/httpd
> 753 ? S 0:00 /usr/local/sbin/oidentd -m -u nobody
> 760 ? S 0:00 /usr/local/sbin/pwcheck
> 767 ? S 0:00 /usr/bin/exim -bd -q1m
> 769 ? S 0:00 popa3d -D
> 770 tty1 S 0:00 -bash
> 771 tty2 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
> 772 tty3 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
> 775 tty4 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
> 776 tty5 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
> 777 tty6 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
> 26157 ? S 0:15 /usr/sbin/httpd
> 26163 ? S 0:15 /usr/sbin/httpd
> 26174 ? S 0:00 /usr/libexec/mysqld --basedir=3D/usr --datadir
> =3D/var/
> lib/mysql --user=3Dmysql --pid-file
> 27039 ? S 0:14 /usr/sbin/httpd
> 727 ? SW 0:00 [usb-storage-0]
> 728 ? SW 0:00 [scsi_eh_1]
> 21108 ? S 0:11 /usr/sbin/httpd
> 21143 ? S 0:11 /usr/sbin/httpd
> 21843 ? S 0:10 /usr/sbin/httpd
> 23707 ? S 0:10 /usr/sbin/httpd
> 23708 ? S 0:10 /usr/sbin/httpd
> 30845 ? S 0:00 dhcpd
> 30959 tty1 S 0:00 /bin/sh /usr/X11R6/bin/startx
> 30970 tty1 S 0:00 xinit /root/.xinitrc --
> 30971 ? S< 13:46 X :0
> 30975 tty1 S 0:00 sh /root/.xinitrc
> 30977 tty1 S 0:00 /bin/sh /opt/kde/bin/startkde
> 30995 ? S 0:00 kdeinit: Running...
> 30998 ? S 0:01 kdeinit: dcopserver --nosid
> 31001 ? S 0:00 kdeinit: klauncher
> 31003 ? S 0:01 kdeinit: kded
> 31008 ? S 0:07 /opt/kde/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 110 -m
> artsmessage -l 3 -f
> 31023 ? S 0:01 kdeinit: knotify
> 31024 tty1 S 0:00 kwrapper ksmserver
> 31026 ? S 0:00 kdeinit: ksmserver
> 31027 ? S 0:18 kdeinit: kwin -session
> 11c0a80101000108256701300000008140000_1085690560_713
> 31030 ? S 0:00 kdeinit: kwrited
> 31032 ? S 0:05 kdeinit: kdesktop
> 31035 ? S 1:00 kdeinit: kicker
> 31040 ? S 0:02 kdeinit: kaccess -session
> 11c0a80101000108257376200000008140019_1085690559_691952
> 31044 ? S 0:00 kalarmd --login
> 31117 ? S 0:01 kdeinit: kio_uiserver
> 31216 ? S 0:05 kdeinit: konsole --ls
> 31217 pts/1 S 0:00 -bash
> 31230 pts/1 S 0:19 ./lan
> 31238 ? S 0:00 /bin/sh /usr/lib/netscape/run-mozilla.sh /usr/li
> b/
> netscape/netscape-bin
> 31244 ? S 82:52 /usr/lib/netscape/netscape-bin
> 8614 ? S 4:13 kmail -caption KMail -icon kmail -miniicon kmail
> 8631 ? S 0:34 kdeinit: kio_pop3 pop3 /tmp/ksocket-root/
> klauncher37gchb.slave-socket /tmp/ksocket-
> 9112 ? S 0:00 crond -l10
> 30263 ? S 7:31 /usr/local/bin/kadu
> 30885 ? S 0:00 kdeinit: kio_file file /tmp/ksocket-root/
> klauncher37gchb.slave-socket /tmp/ksocket-
> 30941 ? D 0:00 /usr/bin/mc -P /tmp/mc-grabek/mc.pwd.31363
> 30943 pts/3 S 0:00 bash -rcfile .bashrc
> 31042 ? D 0:00 /usr/bin/mc -P /tmp/mc-grabek/mc.pwd.31019
> 31045 pts/6 S 0:00 bash -rcfile .bashrc
> 31091 ? S 0:08 kdeinit: konsole --ls
> 31092 pts/10 S 0:00 -bash
> 31129 pts/10 S 0:00 /usr/bin/mc -P /tmp/mc-grabek/mc.pwd.31092
> 31131 pts/11 S 0:00 bash -rcfile .bashrc
> 31778 pts/12 S 0:00 -bash
> 31809 pts/12 S 0:00 ssh -l root 192.168.1.17
> 31872 ? S 0:00 kdeinit: kio_smtp smtp /tmp/ksocket-root/
> klauncher37gchb.slave-socket /tmp/ksocket-
> 31879 pts/11 R 0:00 ps ax
>

ps afx pokazuje Ci drzewo procesow, w ten sposob znajdz proces rodzica.
przemmaj
Received on Wed Jun 2 13:45:34 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014