[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: problem z zabiciem procesu

From: Grabek <grabek07_malpka_tlen.pl>
Date: Tue Jun 01 2004 - 21:13:36 CEST

On Tuesday 01 of June 2004 20:53, you wrote:
> Dnia wto 1. czerwca 2004 20:37, SzAmO napisał::
> > > i dalej sie nie chca zabic :(
> >
> > no to wlasnie wychodowales sobie tzw. zombie :P
>
> No to tak jak mówilem zabij proces rodzica
no to znajdz go ;)
oot@saratoga:~/.1www/instalki/release# ps ax
  PID TTY STAT TIME COMMAND
    1 ? S 0:06 init [3]
    2 ? SW 0:02 [keventd]
    3 ? SWN 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
    4 ? SW 16:56 [kswapd]
    5 ? SW 0:00 [bdflush]
    6 ? SW 0:57 [kupdated]
    7 ? SW< 0:00 [mdrecoveryd]
    8 ? SW 0:00 [kreiserfsd]
   19 ? SW 0:02 [kjournald]
  163 ? SW 0:00 [eth0]
  195 ? SW 0:00 [khubd]
  555 ? S 0:34 /usr/sbin/syslogd
  558 ? S 0:18 /usr/sbin/klogd -c 3 -x
  561 ? S 0:00 /usr/sbin/inetd
  564 ? S 0:04 /usr/sbin/sshd
  574 ? S 0:00 /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
  585 ? S 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=3D/var/li
b/
mysql --pid-file=3D/var/run/mysql/mys
  632 ? SW 0:00 [eth1]
  634 ? SW 0:00 [eth2]
  659 ? S 0:55 nmbd -D
  661 ? S 0:07 smbd -D
  748 ? S 16:14 /usr/local/sbin/ipfm
  751 ? S 0:04 /usr/sbin/httpd
  753 ? S 0:00 /usr/local/sbin/oidentd -m -u nobody
  760 ? S 0:00 /usr/local/sbin/pwcheck
  767 ? S 0:00 /usr/bin/exim -bd -q1m
  769 ? S 0:00 popa3d -D
  770 tty1 S 0:00 -bash
  771 tty2 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
  772 tty3 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
  775 tty4 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
  776 tty5 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
  777 tty6 S 0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
26157 ? S 0:15 /usr/sbin/httpd
26163 ? S 0:15 /usr/sbin/httpd
26174 ? S 0:00 /usr/libexec/mysqld --basedir=3D/usr --datadir
=3D/var/
lib/mysql --user=3Dmysql --pid-file
27039 ? S 0:14 /usr/sbin/httpd
  727 ? SW 0:00 [usb-storage-0]
  728 ? SW 0:00 [scsi_eh_1]
21108 ? S 0:11 /usr/sbin/httpd
21143 ? S 0:11 /usr/sbin/httpd
21843 ? S 0:10 /usr/sbin/httpd
23707 ? S 0:10 /usr/sbin/httpd
23708 ? S 0:10 /usr/sbin/httpd
30845 ? S 0:00 dhcpd
30959 tty1 S 0:00 /bin/sh /usr/X11R6/bin/startx
30970 tty1 S 0:00 xinit /root/.xinitrc --
30971 ? S< 13:46 X :0
30975 tty1 S 0:00 sh /root/.xinitrc
30977 tty1 S 0:00 /bin/sh /opt/kde/bin/startkde
30995 ? S 0:00 kdeinit: Running...
30998 ? S 0:01 kdeinit: dcopserver --nosid
31001 ? S 0:00 kdeinit: klauncher
31003 ? S 0:01 kdeinit: kded
31008 ? S 0:07 /opt/kde/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 110 -m
artsmessage -l 3 -f
31023 ? S 0:01 kdeinit: knotify
31024 tty1 S 0:00 kwrapper ksmserver
31026 ? S 0:00 kdeinit: ksmserver
31027 ? S 0:18 kdeinit: kwin -session
11c0a80101000108256701300000008140000_1085690560_713
31030 ? S 0:00 kdeinit: kwrited
31032 ? S 0:05 kdeinit: kdesktop
31035 ? S 1:00 kdeinit: kicker
31040 ? S 0:02 kdeinit: kaccess -session
11c0a80101000108257376200000008140019_1085690559_691952
31044 ? S 0:00 kalarmd --login
31117 ? S 0:01 kdeinit: kio_uiserver
31216 ? S 0:05 kdeinit: konsole --ls
31217 pts/1 S 0:00 -bash
31230 pts/1 S 0:19 ./lan
31238 ? S 0:00 /bin/sh /usr/lib/netscape/run-mozilla.sh /usr/li
b/
netscape/netscape-bin
31244 ? S 82:52 /usr/lib/netscape/netscape-bin
 8614 ? S 4:13 kmail -caption KMail -icon kmail -miniicon kmail
 8631 ? S 0:34 kdeinit: kio_pop3 pop3 /tmp/ksocket-root/
klauncher37gchb.slave-socket /tmp/ksocket-
 9112 ? S 0:00 crond -l10
30263 ? S 7:31 /usr/local/bin/kadu
30885 ? S 0:00 kdeinit: kio_file file /tmp/ksocket-root/
klauncher37gchb.slave-socket /tmp/ksocket-
30941 ? D 0:00 /usr/bin/mc -P /tmp/mc-grabek/mc.pwd.31363
30943 pts/3 S 0:00 bash -rcfile .bashrc
31042 ? D 0:00 /usr/bin/mc -P /tmp/mc-grabek/mc.pwd.31019
31045 pts/6 S 0:00 bash -rcfile .bashrc
31091 ? S 0:08 kdeinit: konsole --ls
31092 pts/10 S 0:00 -bash
31129 pts/10 S 0:00 /usr/bin/mc -P /tmp/mc-grabek/mc.pwd.31092
31131 pts/11 S 0:00 bash -rcfile .bashrc
31778 pts/12 S 0:00 -bash
31809 pts/12 S 0:00 ssh -l root 192.168.1.17
31872 ? S 0:00 kdeinit: kio_smtp smtp /tmp/ksocket-root/
klauncher37gchb.slave-socket /tmp/ksocket-
31879 pts/11 R 0:00 ps ax

zycze powodzenia :)
Grabek
Received on Tue Jun 1 21:12:49 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014