[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
stunnel

From: Corvin <corvin.dun_malpka_wp.pl>
Date: Mon May 31 2004 - 14:36:35 CEST

Witam!

Mam stunnel 4.05 z najnowszego Currenta i nie ma on opcji -d :((((. To jak
go odpalić jako daemon dla pop3. Już mi ręce opadły :(.

-- 
Pozdrawiam,
Corvin
Received on Mon May 31 14:33:40 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014