[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Patchowanie jadra

From: <KGradziel_malpka_masterlink.com.pl>
Date: Mon May 31 2004 - 13:38:14 CEST

 

nie wiem jakiej wersji uzywasz...
Jesli dalej wystapia klopoty to pisz cos zaradzimy ;)
>

Hmm no niby poszlo niewiem jak i dlaczego ;)

Ale podczas kompilacji jadra w momencie make modules
Na sam koniec wywala errora

Make [2]: ***[ipt_dstlimit.o] error 1
Make[2]: leaving directory '/usr/src/linux-2.4.26/net/ipv4/netfilter'
Make[1]: *** [_modsubdir_ipv4/netfilter] error 2
Make[1]: leaving directory '/usr/src/linux-2.4.26/net'
Make: *** [_mod_net] error 2

I chyba sosik nie tak
Plzz help
Received on Mon May 31 13:37:19 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014