[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Patchowanie jadra

From: Marcin Sura <slacklist_malpka_op.pl>
Date: Mon May 31 2004 - 13:12:52 CEST

Hello KGradziel,

Wszystko na temat nakladania pom masz ponizej, a nawet jeszcze wiecej
:)
http://alfa.tailor.com.pl/imqhtb/2.4.26/imq_htb_pl.html

-- 
Best regards,
 Marcin              mailto:slacklist@op.pl
Received on Mon May 31 13:13:20 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014