[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: bedzie forum slackware

From: bigi <bigi_malpka_moja.net.pl>
Date: Fri May 21 2004 - 16:10:11 CEST

On Saturday 22 May 2004 11:34, you wrote:
> [wielkie ciach]
>
> tylko u mnie =BCle widaĉ kodownie ??

u mnie tez nie widac :)
Received on Sat May 22 11:40:24 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014