[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: bedzie forum slackware

From: SławomirJach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Sat May 22 2004 - 11:47:03 CEST

Dnia sob 22. maja 2004 11:27, napisałeś:
> Witajcie,
>
> Obecnie m.in. z Olkiem (zapowiedzia=3DB3 do=3DB3=3DB1czenie do projektu)
> zamierza=3D my -=3D20
> jest nas juz 4 osoby. Skonsolidowa=3DE6 rozproszon=3DB1 w naszym kraju sc
en=3DEA=3D
> =3D20
> Slackware: b=3DEAdzie ta slacklista, wiki, portal i konsoliduj=3DB1cy to
> wszyst=3D ko=3D20
> forum, alt.pl.os.linux.slackware . Forum powstaje od wczoraj i jako
> jeden=3D20 administrator=3DF3w je tworz=3DEA. Oficjalna premiera za tydzi
e=3DF1 o
> ile si=3DEA=3D =3D20
> wyrobi=3DEA, bo te=3DBF pracuj=3DEA i z czasem jest r=3DF3=3DBFnie. Wczes
na beta
> jest=3D pod=3D20
> tymczasowym adresem http://www.e-vro.one.pl/~slack, tymczasem bardzo=3D20
> prosz=3DEA o uwagi, propozycje, konstruktywn=3DB1 krytyk=3DEA itp. Docelo
wo
> nad=3D20 projektem b=3DEAdzie pracowa=3DE6 oko=3DB3o 20 os=3DF3b, wkr=3DF
3tce forum
> b=3DEAdzie m=3D ia=3DB3o=3D20
> normaln=3DB1 domen=3DEA szukamy te=3DBF serwera smtp,
> obci=3DB1=3DBFonego na razie oko=3DB3o 100 post=3DF3w dziennie.
>
> Do premiery prosz=3DEA o nie ujawnianie informacji o istnieniu forum,=3D20
> szczeg=3DF3lnie dotyczy to grup dyskusyjnych, innych for=3DF3w, stron itp
=2E W
> te=3D j=3D20
> chwili jest ono we wczesnej wersji alpha, ale zapraszam do test=3DF3w.
>
> Wkr=3DF3tce te=3DBF b=3DEAdziemy prowadzi=3DE6 rekrutacj=3DEA na moderat
=3DF3w, oczywi=3D
> =3DB6cie jedynym=3D20
> dochodem jest satysfakcja (w ka=3DBFdym z przypadk=3DF3w tak=3DBFe w moim
) z=3D20
> uczestnictwa w tym projekcie. Na razie domena, kt=3DF3r=3DB1 dysponujemy
to=3D20
> www.slackware-forum.one.pl, je=3DB6li kto=3DB6 ma lepsz=3DB1 domen=3DEA l
ub mo=3DBFe=3D
> =3D20
> zasponsorowa=3DE6, b=3DEAdziemy wdzi=3DEAczni.
>
> Pozdrawiam,
> Corvin
>
> =3D20

 tak u mnie tez z kodowaniem nie tak :) Co do forum a przedewszystkim archi
wum
to wkoncu niech sie znajdzie wyszukiwarka postow bo tego najbardziej
brakowalo i chyba nie tylko ja o tym juz wczesniej pisalem. Pozdrawiam
wszystkich
Received on Sat May 22 11:55:49 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014