[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: 9.0-iso

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Sat Aug 30 2003 - 01:18:18 CEST
[slacklist] Re: 9.0-iso

Użytkownik Marcin napisał:

> i poszlo bez problemowo, jako jadro wybralem = bare.i

Man najedziele, ze nie na dlugo...

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:21 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014