[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Odp: Re: 9.0-iso

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Sat Aug 30 2003 - 01:21:44 CEST
[slacklist] Re: Odp: Re: 9.0-iso

Użytkownik hdadej napisał:

> make bzImage, make modules, make modules =

make dep
make clean
make bzImage
make modules
make modules_install

 > No i nie ma modulu w /lib/modules.

No nic dziwnego jesli Twoim sposobem robione ;P

> Oczywiscie nie odpali nowe jajo w tej = sytuacji.

Jak to nie? Moje jajco pojdzie - brak = modulów.

> Chyba wysuplam na Linux+ te pare PLN jak nie dam = rady.

Po co? Sciagnij "normalne" obrazy = plyt!


--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:21 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014