[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: slacklist

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Sat Aug 30 2003 - 12:17:24 CEST
[slacklist] Re: slacklist

Użytkownik Sebastian Marciniak napisał:

> http://www.slackware.com.= pl/lista.html

Klikam, czekam, czekam, i tak czekam juz 10 minut i = nadal mozilla
pokazuje "Ładowanie..."... ciekawe =


--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:20 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014