[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: kurier poczty

From: Grzesiek <srv@pf.pl>
Date: Sat Aug 30 2003 - 20:27:06 CEST
[slacklist] Re: kurier poczty

Drwięga Zbigniew wrote:


>
>>From: Grzesiek [mailto:srv@pf.pl]
>>Sent: Saturday, August 30, 2003 8:07 = PM
>>To: slacklist@slackware.com.pl
>>Subject: [slacklist] Re: kurier poczty
>>   
>>
>

>
>>>zaraz nakrecimy kolejna czesc Mortal = Kombaaaaaaat :)
>>>hehe
>>>
>>>     
>>>
>

>
>>Lubisz takie "pere?ki kina" to jest = klasyka...bzdetu O:-)
>>   
>>
>          =       ^^^^^^^^^^^
>
>Microsoft Mail Internet Headers Version = 2.0
>Received: from dz-jkowalski.fw = ([212.244.170.218]) by adc.elektrownia with Microsoft = SMTPSVC(5.0.2195.5329);
>        Sat, = 30 Aug 2003 20:12:50 +0200
>Received: from bacardi.contrario.pl by =
> 30 Aug 2003 18:08:12 GMT
>Message-ID: <3F50E7CE.7030105@pf.pl>
>Date: Sat, 30 Aug 2003 20:07:10 +0200
>From: Grzesiek <srv@pf.pl>
>User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; =
>        = ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^=
>X-Accept-Language: en-us, en
>MIME-Version: 1.0
>To: slacklist@slackware.com.pl
>Subject: [slacklist] Re: kurier poczty
>References: = <3F4F05CB.2060204@pf.pl>   = <3F50A987.6010402@pf.pl>        = <20030830172541.57db8be7.skyscraper@o2.pl>    &= nbsp; <3F50C37B.4040609@pf.pl> = <20030830200044.512066d7.skyscraper@o2.pl>

>In-Reply-To: = <20030830200044.512066d7.skyscraper@o2.pl>
>Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII; = format=flowed
>    = ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>
>Content-Transfer-Encoding: 7bit
>         = ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>X-archive-position: 9082
>X-listar-version: Listar v0.129a
>X-original-sender: srv@pf.pl
>Precedence: bulk
>Reply-to: slacklist@slackware.com.pl
>X-list: slacklist
>Return-Path: = slacklist-bounce@slackware.com.pl
>X-OriginalArrivalTime: 30 Aug 2003 18:12:50.0296 = (UTC)
>FILETIME=[52AA2780:01C36F22]
>
>Nie wolno ci używać polskich znaków.
>

>
heheh i co¶ = jeszcze...żĽćńłó±ę


Received on Sat Feb 21 03:39:19 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014