[ SlackList ] [ WkikiSlack ]ntfs

From: PK <pawkosla@wp.pl>
Date: Mon Sep 01 2003 - 19:24:59 CEST
[slacklist] ntfs

Czy ktoś wie dlaczego po zamontowaniu partycji ntfs = nie da się na nią nic skopiować? z partycją vfat nie ma = problemu.

Received on Sat Feb 21 03:39:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014