[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Jak legalnie?

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Sun Sep 07 2003 - 21:48:17 CEST
[slacklist] Re: Jak legalnie?

Sławomir Jach wrote:

> to bardzo proste ,nic nie spada z nieba i ma = swojego właściciela a jeżeli
> to darowizna to trzeba odpowiednie =
> naszym kraju.

Jedno slowo:

Biurokracja!

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:07 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014