[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: kompilacja iproute2 na slack9

From: Cnotliwy <cnotliwy@poczta.onet.pl>
Date: Fri Sep 05 2003 - 23:03:50 CEST
[slacklist] Re: kompilacja iproute2 na slack9

Hello Przemysław,

Saturday, September 06, 2003, 10:01:21 PM, you = wrote:


PŒ> nie wiem czemu podczas kompilacji iproute2 na = slacku 9 dostaje takie komunikaty, i oczywiście nie chce się = skompilować. Na 8.1 nie było problemów. Ma ktoś jakiś pomysł = lub sugestię?

PŒ> make[1]: Entering directory = `/usr/src/iproute2/lib'
PŒ> gcc -D_GNU_SOURCE -O2 -Wstrict-prototypes = -Wall -Werror -g -I../include-glibc -include = ../include-glibc/glibc-bugs.h -I/usr/src/linux/include -I../include = -DRESOLVE_HOSTNAMES   -c -o ll_map.o

PŒ> ll_map.c
PŒ> In file included from = ../include-glibc/netinet/in.h:7,
PŒ>         &n= bsp;        from ll_map.c:19:
PŒ> /usr/src/linux/include/linux/in.h:140: field = `gr_group' has incomplete type
PŒ> /usr/src/linux/include/linux/in.h:141: =
PŒ> make[1]: *** [ll_map.o] Błąd 1
PŒ> make[1]: Leaving directory = `/usr/src/iproute2/lib'
PŒ> make: *** [all] Błąd 2

PŒ> co moze być zwalone?


U mnie też dziejš się takie numery.
Slack 8.1 + Kernel 2.4.22.
Na jednym komputerze kompiluje iproute2 bez = problemów.
Na innym ( konfiguracja sprzetowa + OS + kernel ta = sama ) nie chce
iœć - błędy wywala bardzo podobne.

Szukałem na googlach - ale wiele nie = znalazłem.
Poki co zadowoliłem sie skompilowaniem na 2.4.21 i = uzywaniem tak
skompilowanego pod 2.4.22.


--
Best regards,
 Cnotliwy
 cnotliwy@poczta.onet.pl

Received on Sat Feb 21 03:39:06 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014