[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Dropline Gnome

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Mon Sep 08 2003 - 23:36:50 CEST
[slacklist] Re: Dropline Gnome

Sławomir Jach wrote:

>>No przeciez dropline ma czcionki. Trzeba = zainstalowac tylko.
>
> A gdzie je znajdę na ich stronie nic nie ma, = napisz gdzie. Pozdrawiam
>
>>--
>>.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. = Niedziela a.k.a. nedman ] --
>>|     |  -__|  = _  | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
>>|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Nie no czlowieku... Przeanalizujmy.

Sygnaturka poszla bo:
        1. = OE
        2. =

        =         ad1. X-Mailer: = Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
        =         X-MimeOLE: = Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
        =         Brak spacji po =
       
        =         ad2. Ty mi = odpowiedz.
--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:03 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014