[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Dropline Gnome

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Tue Sep 09 2003 - 10:50:02 CEST
[slacklist] Re: Dropline Gnome

Rafał Jeżak wrote:

> Nie wysilaj się, to nic nie da ... trzeba się = przyzywczaić do 'adminów' którzy

No to lAdnimów w takim razie :)

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:03 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014