[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Ortografia [było: Re: jajko 2.4.22 i realtek 10tka]

From: Drwięga Zbigniew <Zbigniew.Drwiega@eltur.com.pl>
Date: Thu Sep 11 2003 - 09:50:56 CEST
[slacklist] Ortografia [było: Re: jajko 2.4.22 i realtek = 10tka]

> From: Polesek [mailto:polesek@autocom.pl]
> Sent: Thursday, September 11, 2003 12:55 = AM
> To: slacklist@slackware.com.pl
> Subject: [slacklist] Re: jajko 2.4.22 i realtek = 10tka
>
>
> nedman wrote:
> > PS. "ł" panu ucięło panie = Sławku.
>
> Chłopię, ogonek celowo. Gdyby nie to, że = mailing, to PLONK.
> A tak serio, to po prawie roku subskrypcji pan = *nedman*
> skłania mnie >
> unsubscribe. I nie chodzi mi o flejmy, tylko o = to, że do
> _tych_ wakacji
> grupa była _naprawdę_ sensowna - miałem = wrażenie, że tematyka była
> wyśrodkowana między 'zieloneuszami' a = fachwcami.
> Prowadzenie usenetowych w stylu dyskusji - = zwłaszacza na tym
> poziomie -
> nie jest chyba tym, o co chodziło.
> Enyłej, poważnie myślę nad = 'unsubscribe'. Nie o to chyba grupie
> chodziło, żeby prowadzić dyskusje o = wyższości dwolnej dystrybucji nad
> Windows. To miało być o Slackware.

NIE wypisuj się!
I na pewno nie krzyczę tego wezwania dla = żartu.
Jak się wypiszesz Ty, i inni (Tobie podobni- = sprawni w języku polskim),
 to na forum grupy drastycznie wzrośnie  = procent
 *obrzydliwego* tekstu w stylu:
zdania bez bez kropek,
bez przecinków,
zaczynanych *małą* literą, 
z "ż" w miejscu "rz",
a "rz" w miejscu "ż",
z "u" w miejscu "ó",
i na odwrót,
słów ciągnącym się = "ślinotokiem" tzn.grafologi liczone na dziesiątki,setki = wyrazów.
Słowa, nie zdania......

Zastanawia mnie, jak to się stało,że dziedzina = tak specjalistyczna,
jaką jest Informatyka, została w tak dużym = stopniu *opanowana*
przez lingwistycznych niedouków.
I niechlujów.
Leniuchów.
Bo nie chciało się im uczyć języka polskiego = w szkole.
A teraz nie chce się im swoich *obrzydliwych* = tekstów sprawdzić komputerowym słownikiem.
 
Każdy taki niedouk na zarzut niedouctwa, = natychmiast wyciąga flagę
swoich schorzeń.
Dysortografii, dysgrafii,dysleksji...

>>>>>
Istnieje wiele hipotez powstawania zaburzeń =
czynniki genetyczne,hormonalne,
mikrouszkodzenia centralnego układu = nerwowego,
najczęściej występują jednak przyczyny = rozwojowe tzn. opóźnienia w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych = (wzrokowych, słuchowych lub kinestetyczno-ruchowych).

htt= p://www.sp7pila.republika.pl/publikacje/ir/dyslekcja.html

  W każdym kraju istnieje pewna grupa dzieci, = których umiejętności czytania, pisania i ortografii są poniżej = przeciętnej. W wielu przypadkach przyczyny trudności są oczywiste, = np. wada słuchu, wzroku, autyzm, uszkodzenie mózgu, lecz = źródła niepowodzeń wielu dzieci, często uczących się w = normalnych szkołach nie da się równie łatwo ustalić. Obecnie = sądzi się, że wiele z nich cierpi na specyficzne zaburzenia, zwane = neurologicznych.

>>>>

Czemu tak wiele dzieci ma uszkodzone mózgi?

W wszystkie te dzieci się zainteresowały = Informatyką, komputerami?

Pozdrawiam _wszystkich_ członków listy.

A tych, którzy mają mózgi nieuszkodzone = neurologicznie
(znaczy- znają język polski)- wzywam:
NIE wypisujcie się!PS.
Przykro mi za ten tekst tak napastliwy,
ale już nie mogę spokojnie dalej = oglądać  tych obrzydliwych ortografów.
Nie mogę ja tego "bałaganu" = oglądać, a i pewnie wielu innych....
Liczę na to,
że tekst ten nie stanie się przyczynkiem do = odwetu na mnie,
ani zaczynem kolejnej wojny każdego z = każdym.
Chciałbym,by stał się siłą napędową = (dla dyslektyków) mobilizującą ich
do ścisłej kontroli (i poprawy) tekstów = wysyłanych na forum grupy.

Do poswięcenia *kilku* przeciez tylko sekund = jeszcze, (po napisaniu posta)
do jego dokładnego sprawdzenia.

By *przyjemnie* się czytało *wszystkich* zdolnych =


--
Użytkownik kilku Winów - w różnych miejscach = :)
i "cichy" dwu linuksów ( nie linów) :) =
Debianka i Mandrejka.

Był i Slackware,(slack :), ale wcześniej.
Pozdr.Zbig.Drwięga
LRU #166848
________________________________________________________________= ________Received on Sat Feb 21 03:38:58 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014