[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Skad sa te biblioteki?

From: <admin@ibq.pl>
Date: Tue Sep 16 2003 - 12:07:38 CEST
[slacklist] Re: Skad sa te biblioteki?

sorry znowu 2 posty :)

pokazac mu patha do libów możes dodajac ją do = pliku /etc/ld.sco.conf i
przeładowując komendą ldconfig

pozdro
FATlacz
--
- [ Register Linux User #306725 | BLUG register = member #0306]
- [ http://www.ibq.pl | tel: 604665016 | = laczo_at_ibq.pl________________________________________________
www.ibq.pl

Received on Sat Feb 21 03:38:49 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014