[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: current

From: ix1 <ix1@wp.pl>
Date: Fri Jan 31 2003 - 18:27:30 CET
[slacklist] Re: current

> > CZy jest jaki¶ automatyczny sposób = pobierania nowych pakietów co¶ w
> > stylu aplikacji w debianie lub = PLD.??
> >
> Tak - autopkg, ale nie dziala za dobrze.
Co  to  znaczy nie za dobrze??


Received on Sat Feb 21 03:38:35 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014