[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Iptables__IP__PUBLICZNE

From: Polecki Paweł <polecki@piasta.pl>
Date: Sat Feb 01 2003 - 23:18:19 CET
[slacklist] Re: Iptables__IP__PUBLICZNE

Tylko odpalam to przed natowaniem sieci i  wtedy = jest ok, bo jak robiłem to
odwrotnie to nie działało
:)

#####Polecki Paweł######
#          &nb= sp; Afis Admin
#       = admin@asmed.pl
#polecki@komserwis.com.pl
#       = polecki@piasta.pl
# GSM:. +48-501-433-102
#####################
----- Original Message -----
From: "Polecki Paweł" = <polecki@piasta.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Saturday, February 01, 2003 10:57 PM
Subject: [slacklist] Re: = Iptables__IP__PUBLICZNE


> OK, już mam i działa
>
> ifconfig eth0:1 ip_public_następne up
> route add -host ip_public_następne
> iptables -A POSTROUTING -t nat -s ip_local -j = SNAT --to ip_public_następne
> iptables -A PREROUTING -t nat -d =
>
> i działa OK:)
>
> POZDRAWIAM
> #####Polecki Paweł######
> = #            Afis = Admin
> #       = admin@asmed.pl
> #polecki@komserwis.com.pl
> #       = polecki@piasta.pl
> # GSM:. +48-501-433-102
> #####################
> ----- Original Message -----
> From: "WP" <dj_x@wp.pl>
> To: <slacklist@slackware.com.pl>
> Sent: Saturday, February 01, 2003 10:45 = PM
> Subject: [slacklist] Re: = Iptables__IP__PUBLICZNE
>
>
> > mialem podobny problem i zrobilem tak = usatwiam wszytkim wew IP a kto
chce
> > miec zew to ustawiam routing ze z zew widac = go na zew IP.
> >
> > iptables -t nat -A PREROUTING -d <IP = ZEW.> -j DNAT --to <IP LOK.>
> > iptables -t nat -A POSTROUTING -s <IP = LOK.> -j SNAT --to <IP ZEW.>
> >
> > pozdrawiam
> > Lukasz
> >
> >
>
>

Received on Sat Feb 21 03:38:29 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014