[ SlackList ] [ WkikiSlack ]stada wirusow

From: Polesek <polesek@autocom.pl>
Date: Sat Feb 01 2003 - 23:27:19 CET
[slacklist] stada wirusow

czesc,

jezuu, coz jest z tymi virii? dostaje 3-5 ostrzezen =
z contrario. :(

Received on Sat Feb 21 03:38:29 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014